تجدید پرسنلی ۲×۳ (شش قطعه )

تومان18,000

توضیحات

عکس پرسنلی ۲ در ۳ ٬عکسی رنگی با پشت زمینه سفید  است که در ویزا و یا کارت کربلا٬ برخی از کارتهای معافیت سربازی و شناسایی مورد استفاده قرار میگیرد.

فهرست