تجدید پرسنلی ۵×۷ (شش قطعه)

تومان40,000

    • تومان
    • تومان
    • 5000 تومان

توضیحات

عکس پرسنلی رنگی ۵ در ۷ که با پشت زمینه سفید است عکس مورد تایید کشور کانادا برای پاسپورتش است که در آن اندازه صورت بین باید بین ۳.۲ تا ۳.۵ سانتی متر باشد.

فهرست