• استودیو عکس واژه برای تکمیل کادر خود اقدام به استخدام از کار جویان خانم میکند پیش نیاز تخصصی :
  - علاقه/ تسلط عکاسی
  - علاقه/تسلط فوتوشاپ
  - روابط عمومی بالا
  - علاقه و ارتباط با کودک
  - آشنایی به امور دفتری
  ساعت کار مجموعه : 9/30 تا 20
فهرست