سایز عکس پرسنلی و ویزا

یکی از مهم ترین دغدغه ها هنگام سفر سایز عکس هست با توجه به اینکه هر کشوری از سیستم مشخص به خودش برای تشخیص هویت استفاده میکنه این باعث شده که عکس ها سایزهای مختلفی داشته باشن 

عکس شما جدا از سایز نیازمند تاریخ صدور هم ممکنه باشه بعضی از عکس ها شما رو ملزم به داشتن مهر و امضا عکاسی میکنه بعضی دیگه هم اگه جایی توی مدارکتون ثبت نکرده باشین مانعی نداره 

تذکر مهم !

قبل از اینکه به پایین برید و کشور مورد نظرتون رو انتخاب کنید باید بگیم که عکس هایی که ما براتون سایزهاش رو اینجا گذاشتیم دقیقا طبق فرمت سفارت هست ولی ممکنه مباشرانی که کارهای سفارتی رو بر عهده بگیرن با سایز دیگری کار را انجام دهند پس اگه از طریق تور سازمان هایی که نقش واسط رو دارن دارید اغدام میکنید سایز نوشته شده در اینجا رو نادیده بگیرید و همون سایزی که بهتون گفته شده رو برای سفارت و چاپ بفرستید !

 

امارت متحده عربی

ویزای مجازی امارات متحده عربی

کشور امارات متحدهٔ عربی
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۴۳mm, ارتفاع: ۵۵mm
وضوح (dpi) ۳۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۴۰mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۵mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.dubaivisa.net

ویزای امارات متحده عربی آنلاین

کشور امارات متحدهٔ عربی
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۳۰۰پیکسل, ارتفاع: ۳۶۹پیکسل
وضوح (dpi) ۱
اندازه به کیلوبایت از: ۱۰ به: ۴۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۷۲%; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۸%
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ نه
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://emirates.com
نظریات  

پاسپورت امارات متحده عربی

کشور امارات متحدهٔ عربی
نوع سند پاسپورت
اندازه عکس پاسپورت عرض: ۴۰mm, ارتفاع: ۶۰mm
وضوح (dpi) ۳۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۸mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۶mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی https://www.dnrd.ae/ar/node/41708
نظریات  
اتریش

ویزای اتریش ۳۵×۴۵ میلی متر

کشور اتریش
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۴٫۵mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۳mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/Vertretungsbehoerden/Pretoria/Fotokriterien_fuer_Visa.pdf
http://www.bmeia.gv.at/en/embassy/london/practical-advice/schengen-visa-residence-permits/schengen-visa-application-requirements.html
نظریات  
 

پاسپورت اتریش ۳۵×۴۵ میلی متر

کشور اتریش
نوع سند پاسپورت
اندازه عکس پاسپورت عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۴٫۵mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۳mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.passbildkriterien.at/oesterreich_neu.html
http://www.passbildkriterien.at/folder24_04_06.pdf
نظریات  

اجازه اقامت اتریش ۳۵×۴۵ میلی متر

کشور اتریش
نوع سند پاسپورت
اندازه عکس پاسپورت عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۴٫۵mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۳mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.passbildkriterien.at/oesterreich_neu.html
http://www.passbildkriterien.at/folder24_04_06.pdf
نظریات  

 

استرالیا

پاسپورت و ویزای استرالیا ۳۵×۴۵ میلیمتر

کشور استرالیا
نوع سند پاسپورت
اندازه عکس پاسپورت عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۵mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۳mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی https://www.passports.gov.au/web/requirements/photos.aspx
نظریات  
 
بلژیک

بلژیک ویزا ۳۵×۴۵ میلیمتر

کشور بلژیک
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۱mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۲٫۵mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://countries.diplomatie.belgium.be/en/south_africa/travel_belgium/visa_belgium/
http://diplomatie.belgium.be/en/binaries/SchengenEN_tcm312-69379.pdf
نظریات  
سوییس

سوئیس ویزا ۳۵×۴۵ میلی متر

کشور سوئیس
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۴٫۵mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۳mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edactr/rus.Par.0083.File.tmp/Photograph_Guidelines_en.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edactr/lka.Par.0024.File.tmp/Guidelines%20for%20Passport%20Photos.pdf
نظریات  

کانادا

ویزای کانادا ۳۵×۴۵ میلیمتر

کشور کانادا
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۳۰۵
اندازه به کیلوبایت از: ۶۰ به: ۲۴۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۴٫۷mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۳mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/photospecs.asp
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/photospecs-e.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/visit/tourist.asp
نظریات  

 

پاسپورت  و اقامت دایم کانادا ۵۰x۷۰ میلیمتر

کشور کانادا
نوع سند پاسپورت
اندازه عرض: ۵۰mm, ارتفاع: ۷۰mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
اندازه به کیلوبایت از: ۶۰ به: ۲۴۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۵mm; فاصله از پایین عکس تا خط چشم ها: ۳۹mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/photospecs.asp
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/photospecs-e.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/visit/tourist.asp
نظریات  

 

چین

ویزای چین آنلاین ۳۵۴×۴۷۲ – ۴۲۰×۵۶۰ پیکسل

کشور چین
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۳۵۴پیکسل, ارتفاع: ۴۷۲پیکسل
وضوح (dpi) ۱
اندازه به کیلوبایت از: ۴۰ به: ۱۲۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۷۰%; فاصله از پایین عکس تا خط چشم ها: ۲۶۲پیکسل
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ نه
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.china-embassy.org/eng/visas/t1421603.htm
نظریات  

پاسپورت چین آنلاین ۳۵۴×۴۷۲ پیکسل

کشور چین
نوع سند پاسپورت
اندازه عکس پاسپورت عرض: ۳۵۴پیکسل, ارتفاع: ۴۷۲پیکسل
وضوح (dpi) ۱
اندازه به کیلوبایت از: ۰ به: ۸۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۷۰%; فاصله از پایین عکس تا خط چشم ها: ۲۶۲پیکسل
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ نه
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://ppt.mfa.gov.cn/appo/page/agreement.html
نظریات  

ویزای چین ۳۳×۴۸ میلیمتر

کشور چین
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۳۳mm, ارتفاع: ۴۸mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۱٫۵mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۵mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ نه
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.china-embassy.org/eng/visas/t1421603.htm
http://www.chinaconsulatechicago.org/eng/ywzn/qzhz/qz/t1421600.htm
http://www.fmprc.gov.cn/ce/cenp/eng/ConsularService/t1068494.htm
نظریات  

 

قبرس

ویزای قبرس ۳۵×۴۵ میلی متر (۳٫۵×۴٫۵ سانتی متر) مشخصات عکس

کشور قبرس
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۴٫۵mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۳mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی  
نظریات  

پاسپورت قبرس ۴×۵ سانتی متر (۴۰×۵۰ میلی متر) مشخصات عکس

کشور قبرس
نوع سند پاسپورت
اندازه عکس پاسپورت عرض: ۴۰mm, ارتفاع: ۵۰mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۴mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۵mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/embassy_moscow.nsf/All/C5BC6CA69B176A5CC2257F99003B70F8?OpenDocument
http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/embassy_berlin.nsf/All/E52FC5F687D9CD77C2257FCB002C89D1
https://cyprusembassy.fi/main/index.php?p=Consular_Section/5/1&lang=EN
نظریات  
بحرین

بحرین ویزا ۴×۶ سانتی متر (۴۰×۶۰ میلی متر) مشخصات عکس

کشور بحرین
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۴۰mm, ارتفاع: ۶۰mm
وضوح (dpi) ۳۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۸mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۶mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی  
نظریات  

گذرنامه بحرین ۴×۶ سانتی متر (۴۰×۶۰ میلی متر) مشخصات عکس

کشور بحرین
نوع سند پاسپورت
اندازه عکس پاسپورت عرض: ۴۰mm, ارتفاع: ۶۰mm
وضوح (dpi) ۳۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۸mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۶mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی https://services.bahrain.bh/wps/PA_PortRenewalService/javax.faces.resource/ar/Photo_Requirements_V08.pdf.faces?rel=v1
http://www.npra.gov.bh/en/services/passports/
http://www.bahrainembassy.org/
نظریات  
اتحادیه اروپا

ویزای شینگن ۳۵×۴۵ میلی متر (۳٫۵×۴٫۵ سانتی متر) مشخصات عکس

کشور اتحادیه اروپا
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۴٫۵mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۳mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.diplomatie.gouv.fr/en/IMG/pdf/sample_photos_france.pdf
http://www.immihelp.com/visas/schengenvisa/sample_photos_germany.pdf
نظریات  
اسپانیا

پاسپورت اسپانیا ۴۰×۵۳ میلی متر مشخصات عکس

کشور اسپانیا
نوع سند پاسپورت
اندازه عکس پاسپورت عرض: ۴۰mm, ارتفاع: ۵۳mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۲۷mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۱۵mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BERLIN/es/Embajada/ServiciosConsulares/Documents/FOTOS%20PASAPORTE.pdf
نظریات  

اسپانیا ویزا ۳۵×۴۵ میلی متر (۳٫۵×۴٫۵ سانتی متر) مشخصات عکس

کشور اسپانیا
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۴٫۵mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۳mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.exteriores.gob.es/Consulados/LOSANGELES/es/InformacionParaExtranjeros/Documents/Especificaciones%20foto%20visado.pdf
نظریات  
فرانسه

پاسپورت فرانسه ۳۵×۴۵ میلی متر (۳٫۵×۴٫۵ سانتی متر) مشخصات عکس

کشور فرانسه
نوع سند پاسپورت
اندازه عکس پاسپورت عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۴٫۵mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۳mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.consulfrance-washington.org/IMG/pdf/depliant_norme_photo-2.pdf
نظریات  

فرانسه ویزا ۳۵×۴۵ میلیمتر (۳٫۵×۴٫۵ سانتی متر) مشخصات عکس

کشور فرانسه
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۴٫۵mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۳mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.diplomatie.gouv.fr/en/IMG/pdf/sample_photos_france.pdf
http://www.consulfrance-losangeles.org/IMG/pdf/Caracteristiques_photos_ENG.pdf
نظریات  
ایتالیا

ایتالیا پاسپورت ۳۵×۴۵ میلی متر (۳٫۵×۴٫۵ سانتی متر) مشخصات عکس

کشور ایتالیا
نوع سند پاسپورت
اندازه عکس پاسپورت عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
اندازه به کیلوبایت از: ۰ به: ۵۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۳٫۵mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۲mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.consmontreal.esteri.it/resource/2010/05/11973_f_cons97PassaportiNovitaMaggio2011.pdf
نظریات  

ایتالیا ویزا ۳۵×۴۵ میلیمتر (۳٫۵×۴٫۵ سانتی متر) مشخصات عکس

کشور ایتالیا
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۴٫۵mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۳mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.ambwashingtondc.esteri.it/Ambasciata_Washington/Menu/In_linea_con_utente/Domande_frequenti/Visti_faq/Visa_Requirements.htm
نظریات  
آلمان

آلمان پاسپورت ۳۵×۴۵ میلی متر (۳٫۵×۴٫۵ سانتی متر) مشخصات عکس

کشور آلمان
نوع سند پاسپورت
اندازه عکس پاسپورت عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
اندازه به کیلوبایت از: ۰ به: ۵۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۳٫۵mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۲mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.consmontreal.esteri.it/resource/2010/05/11973_f_cons97PassaportiNovitaMaggio2011.pdf
نظریات  

آلمان ویزا ۳۵×۴۵ میلیمتر (۳٫۵×۴٫۵ سانتی متر) مشخصات عکس

کشور آلمان
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۴٫۵mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۳mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.ambwashingtondc.esteri.it/Ambasciata_Washington/Menu/In_linea_con_utente/Domande_frequenti/Visti_faq/Visa_Requirements.htm
نظریات  
ژاپن

پاسپورت ژاپن ۳۵×۴۵ میلیمتر مشخصات عکس

کشور ژاپن
نوع سند پاسپورت
اندازه عکس پاسپورت عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۴٫۵mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۳mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.la.us.emb-japan.go.jp/e_web/e_m02_07_02.htm
نظریات  

ویزای ژاپنی ۴۵x45mm، سر ۳۴ میلیمتر مشخصات عکس

کشور ژاپن
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۴۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۳۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۴mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۴mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.in.emb-japan.go.jp/photo.html
نظریات  

ژاپن ویزا ۴۵x45mm، سر ۲۷ میلی متر مشخصات عکس

کشور ژاپن
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۴۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۳۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۲۷mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۷٫۵mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/visa/photorequirment.htm
نظریات  
کویت

گذرنامه کویت ۴×۶ سانتی متر (۴۰×۶۰ میلی متر) مشخصات عکس

کشور کویت
نوع سند پاسپورت
اندازه عکس پاسپورت عرض: ۴۰mm, ارتفاع: ۶۰mm
وضوح (dpi) ۳۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۸mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۶mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی https://www.e.gov.kw/sites/kgoEnglish/Pages/Services/MOI/RenewPassport.aspx
نظریات  

ویزای کویت ۵۱×۵۱ میلیمتر (۵×۵ سانتیمتر، ۲×۲ اینچ) مشخصات عکس

کشور کویت
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۲اینچ, ارتفاع: ۲اینچ
وضوح (dpi) ۳۰۰
اندازه به کیلوبایت از: ۰ به: ۲۴۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۱٫۲۹اینچ; فاصله از پایین عکس تا خط چشم ها: ۱٫۱۸اینچ
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی  
نظریات  
مالزی

پاسپورت مالزی پس زمینه سفید ۳۵×۵۰ میلیمتر مشخصات عکس

کشور مالزی
نوع سند پاسپورت
اندازه عکس پاسپورت عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۵۰mm
وضوح (dpi) ۳۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۲۹mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۱۰mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.imi.gov.my/index.php/en/main-services/passport/malaysian-international-passport.html
http://passport.my/Passport-Application/Malaysia_Passport_Photos_Size.htm
نظریات  

مالزی eVisa برنامه آنلاین ۳۵×۵۰ میلی متر مشخصات عکس

کشور مالزی
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۵۰mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
اندازه به کیلوبایت از: ۱۰ به: ۳۵۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۲٫۵mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۵mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی https://www.windowmalaysia.my/evisa/about.jsp?t=evs
نظریات  

پاسپورت مالزی پس زمینه آبی ۳۵ x 50 میلیمتر مشخصات عکس

کشور مالزی
نوع سند پاسپورت
اندازه عکس پاسپورت عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۵۰mm
وضوح (dpi) ۳۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۲۹mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۱۰mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.imi.gov.my/index.php/en/main-services/passport/malaysian-international-passport.html
http://passport.my/Passport-Application/Malaysia_Passport_Photos_Size.htm
نظریات  

مالزی ویزا ۳۵×۴۵ میلیمتر زمینه سفید مشخصات عکس

کشور مالزی
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۱mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۵mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ نه
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.vfsglobal.com/malaysia/india/wrf_photospecifications.html
نظریات  

مالزی ویزای ۳۵×۴۵ میلیمتر آبی رنگ مشخصات عکس

کشور مالزی
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۱mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۵mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ نه
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی  
نظریات  
هلند

پاسپورت و ویزای هلند ۳۵×۴۵ میلیمتر (۳٫۵×۴٫۵ سانتی متر) مشخصات عکس

کشور هلند
نوع سند پاسپورت
اندازه عکس پاسپورت عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۲۹mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۶٫۵mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی https://www.government.nl/binaries/government/documents/leaflets/2015/01/21/photomatrix-guidelines-2007/photomatrix-guidelines-2007.pdf
نظریات  
روسیه

ویزای روسیه از طریق VFS Global 35×45 میلی متر مشخصات عکس

کشور روسیه
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
اندازه به کیلوبایت از: ۰ به: ۳۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۰mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۵mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی  
نظریات  

روسیه ویزا ۳۵×۴۵ میلیمتر (۳٫۵×۴٫۵ سانتی متر) مشخصات عکس

کشور روسیه
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
اندازه به کیلوبایت از: ۰ به: ۳۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۳mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۵mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
http://www.rusembassy.ca/node/57
نظریات  
تایلند

تایلند e-visa 132×170 پیکسل مشخصات عکس

کشور تایلند
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۱۳۲پیکسل, ارتفاع: ۱۷۰پیکسل
وضوح (dpi) ۱
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۷۵%; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۶%
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ نه
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی https://visaonline.thaiembassy.sg/
نظریات  

تایلند ویزا ۳۵×۴۵ میلی متر (۳٫۵×۴٫۵ سانتی متر) مشخصات عکس

کشور تایلند
نوع سند ویزا
اندازه عرض: ۳۵mm, ارتفاع: ۴۵mm
وضوح (dpi) ۶۰۰
پارامتر های تعیین عکس ارتفاع سر(تا بالای مو).: ۳۴٫۵mm; فاصله از قسمت بالای عکس تا قسمت بالای مو ها: ۳mm
رنگ پس زمینه        
قابل چاپ بله
مناسب برای ارسال آنلاین؟ بله
آدرس های انترنتی به اسناد رسمی http://www.vfs-thailand.co.in/north/tourist_photo.html
نظریات  
ایتالیا

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

فهرست